Ubezpiecz swoją profesję!

Czy wiesz, że jeśli prowadzisz własną działalność możesz wykupić dodatkową polisę OC z tytułu wykonywania zawodu? Obejmie ona swoją ochroną wszystkie szkody związane z prowadzoną działalnością zawodową, w tym spowodowane przez niedopatrzenie czy błąd w sztuce oraz szkody na mieniu i straty finansowe osób trzecich.

Czego dotyczy ubezpieczenie OC zawodu?
Prowadzenie własnej działalności gospodarczej bardzo często wiąże się z ryzykiem wypadku oraz odpowiedzialnością za niego, zwłaszcza jeśli świadczymy usługi osobom trzecim. Posiadanie polisy OC z tytułu wykonywania zawodu zapewnia odpowiedzialność cywilną za szkody związane z prowadzoną działalnością. Obejmuje ona szkody powstałe na mieniu osób trzecich czy ich straty finansowe z związku z naszym niedopatrzeniem.

Ubezpieczenie zawodu tylko dla pracodawcy?
Polisa OC zawodu może zostać wykupiona zarówno przez osobę prowadzącą działalność, ale również przez pracownika zatrudnionego na umowie o pracę, umowę o dzieło czy zlecenie. Kodeks pracy zapewnia pracodawcy możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności materialnej swojego pracownika, który dopuścił się zaniedbania. Odpowiedzialność ta może wynosić nawet równowartość 3 miesięcznego wynagrodzenia pracownika, który naraził pracodawcę na szkody.

Dla jakich zawodów obowiązkowe jest posiadanie polisy OC działalności?
Ubezpieczenie OC zawodu jest obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych i jest to uregulowane prawnie poprzez rozporządzenie Ministra Finansów. Posiadanie obowiązkowej polisy OC dotyczy zawodów, które charakteryzują się wysoką specjalizacją, a dopuszczenie się błędu w sztuce naraziło by klienta na dotkliwą szkodę oraz poniesienie wysokich strat materialnych. Dotyczy to m.in.:

Lekarza
Adwokata
Radcy prawnego
Zarządcy nieruchomości
Księgowej
Notariusza
Komornika sądowego

Zakres odpowiedzialności dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia OC jest jednakowy dla wszystkich instytucji ubezpieczeniowych, ponieważ odnosi się do uregulowań Ministra Finansów. Dla przykładu w przypadku lekarzy minimalna suma gwarancyjna za jedno zdarzenie wynosi 75 000 euro.

Dobrowolne OC dla Twojego zawodu
Dobrowolne ubezpieczenie zawodu jest skierowane również do osób wykonujących inną profesję niż te wymienione powyżej. Dotyczy to zarówno zawodów medycznych takich jak rehabilitant, farmaceuta czy ratownik medyczny, którzy nie posiadają statusu podmiotu medycznego, ale ich praca wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Warto też wspomnieć o pracy nauczyciela, wychowawcy na koloniach czy trenera sportowego, gdzie jak wiemy nie trudno o wypadek wśród podopiecznych.
Dodatkowe OC z tytułu wykonywania zawodu na pewno sprawdzi się również w przypadku fryzjera, kosmetyczki czy manikiurzystki, gdy na wypadek ewentualnego błędu, klient poniesie szkodę.

W ViaBrokers czekamy na Ciebie!

Jeśli masz pytania i jakiekolwiek wątpliwości – specjaliści z ViaBrokers zajmą się Tobą! Możesz liczyć na pełne wsparcie i profesjonalną obsługę. Wystarczy, że odwiedzisz nasz profil na Facebooku i wyślesz wiadomość na Messengerze.
Jesteśmy również dostępni  pod numerem telefonu  666 114 422 oraz adresem e-mail: biuro@viabrokers.pl